Kundcase

Här hittar du våra kundcase.

Car2X | Nexus Group

Så använder en ledande fordonstillverkare Nexus PKI-plattform för att skydda Car2X-kommunikation

En av de största fordonstillverkarna i världen har valt identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups PKI-plattform (public key infrastructure) för att skydda Car2X-kommunikation (car-to-everything). ”Det här är ett väldigt fint bevis på säkerheten, pålitligheten och prestandan hos vår standardbaserade PKI-plattform. Det är också en bekräftelse på vår förmåga att implementera och hantera ett storskaligt, affärskritiskt PKI-system”, säger Magnus Malmström, vice president med ansvar för Product & Delivery hos Nexus.

Läs mer »

Luleå kommun väljer Atea och Nexus Smart ID-lösning

Behovet av att höja säkerheten och att effektivisera hanteringen av kommunens tjänstekort, fick Luleå kommun att ta ett omtag kring informationssäkerheten. ”I upphandlingen av det nya ”Luleåkortet” uttalade vi tre tydliga behov, vi ville ha; modernare säkerhetslösning för identifiering av användare, effektivare systemadministration och starkare fysisk säkerhet vid inpassering. Vi valde Nexus som tjänstekortsleverantör, då de var ensamma om att leverera en heltäckande lösning enligt vår kravspecifikation”, säger Anders Granström, IT chef på Luleå kommun.

Läs mer »
Pernilla Möller Atea | Nexus Group

Atea väljer ”kort som tjänst” från Nexus

Startskottet har gått för Atea, specialister inom it-infrastruktur, som valt att centralisera ansvaret för alla kontor och införa ett inpasseringskort för samtliga anställda via Nexus online-portal. ”Införandet av dataskyddslagen GDPR har varit den utlösande faktorn och påskyndat automatisering av processen kring passerkort för anställda. Vi har beslutat att alla kontor med över 50 anställda ska använda kort eller annan identitetsbärare för inpassering, säger Pernilla Möller, Facility Manger på Atea.

Läs mer »
Toumo Linjala Fortum

Fortum väljer Nexus kort och läsare för säker inpassering

Olika identitetsbärare för inpassering, många produktionsanläggningar och kontor i olika länder och en ny grafisk profil fick energibolaget Fortum att investera i ny säkrare teknik för korthantering och, på vissa lokaliteter, även läsare för inpassering. ”Vi hade behov av ett gemensamt inpasseringskort för hela koncernen där varje medarbetare visuellt kan visa upp att hen arbetar på Fortum. Som stor koncern, med alla förvärv vi gjort, vår höga säkerhetsstandard och tillväxt var vi måna om att ta ett helhetsgrepp om den fysiska säkerheten, därför valde vi Nexus Group som global leverantör”, säger Tuomo Linjala, koncernsäkerhetschef på Fortum.

Läs mer »
Peter Hellström, Director Group IT & Security, Nexus Group

Så slopade Nexus lösenord och skapade en säker inloggningslösning för Office 365 och övriga system

Många företags IT-verksamhet bygger på alltför mycket manuellt arbete. För att digitalisera och strömlinjeforma finns det behov av till exempel att; sluta installera Office manuellt på varje ny dator, uppgradera till nästa generations IT-lösningar, lägga ut och helst köpa molnbaserade tjänster. Idag är Office 365 ett attraktivt alternativ, men hur väljer du en inloggningslösning för en molntjänst som är både säker och enkel att använda?

Läs mer »

Ett urval av andra företag vi arbetar med