Identity of Things – Så fungerar det

Varför behöver enheter en identitet och vad finns det för risker med en oskyddad anslutning? Vi reder ut begreppen och guidar dig genom förkortningar som “IoT” och “IDoT”.

Förmodligen har du någon gång kopplat upp dig mot en wi-fi-anslutning, ringt ett mobilsamtal uppkopplad mot en mobilmast eller kopplat samman din telefon med din dator. I alla dessa fall möjliggörs kommunikationen genom att enheterna kan identifiera sig för varandra och tillåta (eller avböja) att anslutningen upprättas.

Varför behöver då enheter en identitet? Precis som i den fysiska världen där människor behöver identifiera sig hos läkaren, på flygplatsen eller i ett möte, så behöver även smarta enheter kunna säkerställa att de kommunicerar med rätt objekt. Utan unika identiteter blir det svårt för enheten att avgöra vilka objekt som är säkra att kommunicera med och vilken information som ska lämnas ut till det specifika objektet. Enheten får därmed ett eget inbyggt “ID-kort”, för säker kommunikation och dataöverföring.

Internet of Things, IoT

Internet of Things inbegriper föremål som har försetts med teknik som gör det möjligt för dem att lagra och utbyta data. Detta kan exempelvis vara en telefon, en kortläsare eller en bil.

Identity of Things, IDoT

Med Identity of Things menas de ID-certifikat som gör att enheterna kan identifiera sig mot varandra och säkerställa att behörighet finns.

LTE/4G

3GPP Long Term Evolution (LTE) också kallat 4G, är det senaste steget i utvecklingen av mobil nätverksteknik. Tekniken skyddas bland annat med hjälp av IDoT, för att förhindra intrång eller kapning.