På dagarna hjälper han kunder att skydda sina verksamheter och anställda, på fritiden räddar han liv i skärgården!

Thomas Runholm på Nexus är medarbetaren som ständigt har fullt upp. På vardagarna hjälper han våra kunder och partners att få till de ultimata identitetslösningarna för att skydda stora organisationer och samhället med säkra identiteter för anställda och IoT enheter så att vi tillsammans kan minska riskerna för säkerhetsintrång vilket är ett hot både mot organisationerna och hela samhället. Här jobbar Thomas Runholm och Nexus ofta proaktivt och realiserar säker digitalisering och undvika nödsituationer..

På helger och semestrar är Thomas frivilligarbetare i Sjöräddningssällskapet och hjälper människor i nödsituationer i skärgården. Även där handlar det om att ge konkreta råd och hjälpa men där slutar sedan likheterna. Som stationsansvarig på Möja kan en dag (och natt) bestå i att bogsera båtar som hamnat i sjönöd, hjälpa människor som blivit sjuka eller skadat sig långt ute i kustbandet och som inte själva kan ta sig hem och att rycka ut när vädret slagit om och människor (som ofta inte är så vana vid sjön) hamnat i situationer som de inte själva kan hantera.

-Ingen dag är den andra lik, du vet aldrig hur långt arbetspasset blir eller vilka människor och situationer som du kommer att möta säger Thomas Runholm som nu har arbetat som frivillig inom Sjöräddningssällskapet i 8 år.

I och med att det är ett frivilligt arbete får sjöräddare inte någon lön men trots det finns det idag 2300 frivilliga sjöräddare som varje år lägger en stor del av sin fritid till att hjälpa och rädda liv till sjöss.

-Det är ett väldigt viktigt och betydelsefullt arbete och vi på Nexus är glada och stolta över
Thomas engagemang och driv i det här viktiga arbetet och därför skänker vi ett bidrag till Sjöräddningssällskapet som är beroende av frivilliga bidrag för att kunna fortsätta med sitt uppdrag, att rädda liv till sjöss, säger Magnus Malström VD på Nexus.

Fakta Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som bemannar 72 räddningsstationer runt Sveriges kust samt runt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och några utvalda sjöar i Dalarna och Kronobergs län.

  • 2.300 frivilliga, det vill säga icke betalda, sjöräddare turas om att bemanna dessa stationer dygnet runt, året om.
  • Organisationen lever på medlemsintäkter, gåvor och donationer. 2019 fick man in knappt 200 miljoner. 81 av de miljonerna var medlemsintäkter, 49 miljoner var gåvor, 41 miljoner testamenterades till SSRS, 14 kom från Postkodlotteriet, resten från företagssamarbeten och bidrag från stiftelser.
  • Sjöräddningssällskapet medverkar vid 80 procent av alla fall av sjöräddning i Sverige. Deras främsta uppgift är att rädda liv till sjöss.

Källa: Sjöräddningssällskapet årsbok 2020

 

Published

Om Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som bemannar 72 räddningsstationer runt Sveriges kust samt runt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön och några utvalda sjöar i Dalarna och Kronobergs län. Läs mer.