Fördelarna med 2FA

IT-avdelningar i alla branscher utkämpar ett ständigt krig för att skydda företagets nätverk mot hackare och bedragare. Tvåfaktorsautentisering (2FA) är ett effektivt, och allt viktigare, vapen i IT-chefens arsenal.

2FA ger ett extra skyddande lager till användarkonton, som inte är ogenomträngligt, men åtminstone markant minskar risken för obehörig åtkomst och systemintrång.

På grund av ett flertal hackerattacker på företag och regeringar har det åter varit fokus bland IT-chefer på att skydda svagheter i nätverken. Trots det, är användningen av 2FA överraskande låg bland slutanvändare, både i företagsmiljöer och bland bredare användargrupper. Google, till exempel, avslöjade nyligen att mindre än 10 procent av Gmail-användarna nyttjar de tillgängliga 2FA-metoderna för att skydda sina konton.


Vill du lära dig mer om tvåfaktorsautentisering? Se webinaret om hur 2FA fungerar i Office 365


De uppenbara fördelarna borde få fler organisationer och användare att börja använda tekniken. Med hjälp av följande punkter kan IT-avdelningar slå ett slag för att fler använder 2FA:

Högre säkerhet

Lösenord är både gammelmodiga och osäkra och bör fasas ut. Som vi alla vet faller användare om och om igen tillbaka i den dåliga vanan att välja svaga lösenord. Återkommande analyser av hackade lösenord visar att många människor väljer lösenord som ’123456’ och ’password’. Krav på alfanumeriska lösenord förbättrar bara situationen marginellt. En andra autentiseringsfaktor tillsammans med lösenordet ger en kraftig förbättring av säkerheten. Ett ännu bättre angreppssätt är att göra sig av med lösenorden helt och hållet.

Välj 2FA som passar

System för tvåfaktorsautentisering kräver att användarna presenterar två typer av identifierande information från tre möjliga kategorier: ’något de vet’, ’något de har’ och ’något de är’. Den här variationen av kategorier tillåter en uppsjö olika autentiseringstekniker att användas, och de flesta är överlägset bättre än lösenord. Bland teknikerna finns att skicka en PIN-kod till en mobiltelefon eller annan enhet, lägga till en biometrisk nyckel som ett fingeravtryck eller ögonscanning, använda en applikation på dator eller mobil som genererar en kod, eller skicka en PIN-kod till en annan säker epostadress eller för uppläsning på telefon. Med Nexus Personal Mobile får användaren öppna en mobilapp och bekräfta att en slumpmässig bild som visas där matchar en bild i målapplikationen. Som en generell regel bör du välja den autentiseringskombination som bäst passar ditt företags kostnadsstruktur och användare.

Låt mobilitet ge ett uppsving åt produktiviteten

IT-avdelningar använder mobilitet för att öka flexibiliteten och produktiviteten. En enkät bland 322 personer i ledande roller inom olika branscher som gjordes av CITO Research, visar att 67 procent av de svarande tyckte att förbättrade verksamhetsprocesser var ett av målen med mobilitet. Andra förtjänster är konkurrensfördelar och nöjdare användare. En av de största rörelserna inom mobilitet är ´Bring Your Own Device`, där man försöker öka produktiviteten genom att låta användare säkert använda sina egna enheter. Mobilt 2FA låter de anställda säkert komma åt dokument, back-office-system, data och företagsapplikationer från vilken plats som helst utan att sätta företagsnätverk och känslig information i fara.

Minska helpdesk-kostnader

Återställning av lösenord är ett av de vanligaste supportsamtalen till Helpdesk. En enkät från branschorganisationen för teknisk support, HDI, visar att över 30 procent av alla helpdesk-ärenden görs för att få hjälp med återställaning av lösenord. Genom att ersätta lösenord med en icke-lösenordsberoende 2FA-lösning kan du kraftigt minska trycket på helpdesk-personalen och minska kostnaderna för organisationen.

Skydda mot bedrägeri Identitetsstölder ökar med alarmerande hastighet. 2018 års studie av identitetsbedrägerier av Javelin Strategy & Research visar att antalet offer för identitetsbedrägerier ökade med åtta procent från 2017, till 16,7 miljoner konsumenter i USA. Det sammanlagda värdet av bedrägerierna nådde 16,8 miljoner dollar. Genom att introducera icke-lösenordsberoende 2FA, ökar säkerheten markant och minskar risken för identitetsstöld.

Vill du lära dig mer om tvåfaktorsautentisering? Registrera dig till vårt 2FA-webinar.

New call-to-action