Lösningar för offentlig sektor

En säker identitetshantering för offentliga organisationer är av största vikt för att unvika eventuella sårbarhetsattacker. Nyckeln till framgång är att använda en optimerad men säker process för utgivning och livscykelhantering av organisationens betrodda identiteter och att implementera en Zero Trust model. 

Ett viktigt steg mot att förbättra cybersäkerheten för kritisk infrastruktur och leverantörer av digitala tjänster är implementeringen av det reviderade europeiska direktivet om nät- och informationssäkerhet, känt som NIS2. Med tanke på den snabba utvecklingen av hoten mot cybersäkerheten är NIS2 en hörnsten för att stärka försvaret i EU.

Det uppdaterade EU Direktivet NIS2, som träder i kraft 17/10 2024, kommer att i större grad att påverka vilka typer av säkerhetsåtgärder en rad brancher och organisationer måste implementera för att vara kompatibel med direktivet. 

Träffa oss på Lösningar för offentlig sektor där vi kommer att prata om NIS2, visa vår eIDAS kompatibla lösning GO Workforce, och våra många andra lösningar för att er organisation ska kunna implementera en Zero Trust strategi redan idag. 

Läs mer om NIS2 i vår senaste blog här!
Ta del av vår NIS2 checklista här!

Läs mer om Lösningar för offentlig sektor

 

 

 

Datum: 24/1-25/1 2024
Plats: Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
164 40 Kista

Explore upcoming events

A

No posts were found