KommITS Digitaliseringsdagarna 2023


Kollektiv digitalisering - Möter välfärdens kompetensutmaning

Det ökande behovet av digitalisering för verksamheter leder till ett växande behov att hitta rätt typ av kompetens att utföra dessa typer av uppgifter och implementeringar. Kom och prata Tjänste IDn med vårt team på plats!

8-10/5 | Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Kravet på att ett säkert sätt kunna logga in i kommunernas interna system ökar dag för dag. Med ett Tjänste ID från Nexus kan användare logga in säkert i interna system med en 2FA identifiering på delade enheter eller i verksamhetens interna system utan att använda privata kontaktuppgifter eller lösenord i tjänsten.

Träffa Nexus team på KommITS Digitaliseringsdagar för att prata om värdet av att implementera ett Tjänste ID i er organisation. Vi ser fram mot att ses i Sundsvall på Hotell Södra Berget 8/5-10/5 2023.

Paneldebatt tisdag 9/5 15.20-15.50

Nexus kommer tillsammans med Certezza, Freja och Pointsharp att medverka i en paneldebatt om e-legitimering i tjänsten tisdag 9/5 kl. 15.20-15.50 kring ämnet E-legitimering och Skolverkets nya digitala nationella prov. Läs mer om debatten på KommITS hemsida

Vill ni veta mer om Tjänste IDn eller någon våra andra lösningar redan nu?

Kontakta oss!

Issue & manage trusted identities