Webinar: Hur Lomma kommun införde tjänste-ID och säker inloggning

Anmäl dig till ett spännande webinar där Lomma kommun berättar om hur de arbetar med it-säkerhet, utifrån en helhetssyn. Kommunen utfärdar nu säkra identiteter till sina anställda genom att ställa ut ett Tjänste ID via Nexus GO Workforce. Detta leder till säkra inloggningar för bland annat vård och skola.

En hög säkerhetsnivå under den digitala transformationen är ett krav för alla organisationer, men än mer viktigt för kommunala organisationer som är ansvariga för säker hantering av sina medborgares information. Utan en digital identitet i den offentliga förvaltningen kommer man inte vidare i den digitala transformationen. Det handlar om signering av diverse dokument, MFA (förstärkt inloggning både mot interna och externa system), men också om att säkert kunna nyttja it-tjänster.

Som ett led i att säkra hanteringen av konfidentiell information valde Lomma kommun att införa Nexus Go Workforce för att utfärda och hantera betrodda Tjänste IDn för sina anställda. Med den här tjänsten kan deras anställda logga in på interna och externa system, samt använda IT tjänster från kommun och region, på ett säkert sätt. Med Nexus Go Workforce kan de anställda också signera dokument digitalt med verifierbara signaturer.

Vill du veta hur Lomma kommun gjorde för att säkra sin IT-miljö? Anmäl dig till webinaret med Patrik Fensburg, IT- och Digitaliseringschef på Lomma kommun, och Stefan Runneberger, Technical Account Manager från Nexus, för att upptäcka hur en holistisk syn på IT säkerhet är nyckeln till att säkra en digital transformation för kommun och region.

REGISTrera dig nu läs Lomma Kommun kundcase


TALARE

- Patrik Flensburg, Lomma Municipality
- Stefan Runneberger, Nexus

ÖVRIGA DETALJER

Datum: September 8, 2022
Tid: 10:30 till 11:45
Senaste anmälan: September 7, 2022

Webinaret kommer att hållas på Svenska

REGISTrera dig nu