Webinar: Möjliggör betrodda identiteter för IoT (Enabling Trusted Identities for the Internet of Things)

Webinar, 9/10 2018 16:00 - 9/10 2018 17:00,

Med miljarder saker som ansluter till internet, blir säkerhet och integritet allt större utmaningar. Företagen som använder teknik för sakernas internet (internet of things, IoT) behöver en stark säkerhet som är lätt att implementera, sömlös att använda, kostnadseffektiv, flexibel och skalbar. Grunden för att skapa tillit och pålitlig säkerhet för IoT är att använda PKI-certifikat som baseras på standarder och lämpliga kommunikationsprotokoll.

Denna webbsändning kommer att undersöka utmaningarna som industrin möter när de ska införa säker IoT-teknik, från tillverkning av apparater, till installation och drift. Låt Thales och Nexus lära dig mer om IoT och PKI.

För mer information och registrering, klicka HÄR

Publicerad 2/9 2018

Aktuella event

Äldre event

2019

2018

2017

2016