Därför ska du göra EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) till din vän

EU har bestämt att din organisation ska göra något riktigt komplicerat och dyrt. ”Hurra!” bör du säga, enligt Bjørn Søland, teknisk expert på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Här på Nexus har vi sett ett ökat intresse för vår teknik på grund av det pågående arbetet med att uppfylla kraven i EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Från 25 maj 2018 kan de organisationer som inte har de rutiner och den dokumentation på plats som GDPR kräver få böter på upp till 2 procent av sina globala (ja, globala!) intäkter. Allvarliga brott mot förordningen kan leda till böter på upp till 4 procent av företagets globala intäkter.

Det här har skapat stor uppmärksamhet i organisationer som hanterar personuppgifter om EU-medborgare, vilket nästan alla europeiska organisationer och många organisationer utanför EU gör.

GDPR stärker den enskildes personliga integritet. Förordningen flyttar över makten till användarna: tjänsteleverantörer äger inte längre datan om individer och kan inte göra vad de vill med datan.

Det här tankesättet skiljer sig mycket från hur det fungerar i USA, och jag slår vad om att vi kommer att få se välkända sociala medier-företag i europeiska domstolar under 2018.

Men GDPR kan också – i motsats till vad många tror – vara något positivt för organisationer. Den som inte har koll på sin data eller har otillräcklig säkerhet och åtkomstkontroll utsätter sin verksamhet för stora risker. Organisationer som uppfyller GDPR:s krav har bättre kontroll, bättre säkerhet och löper mindre operativ risk. Du kan också välja att passa på att göra interaktionen med dina externa användare mer friktionsfri, samt gör dina interna användares arbete smidigare.

Ha det i åtanke när du förbereder för den 25 maj 2018.

Vi på Nexus tror på att göra livet så enkelt som möjligt för användarna, både interna och externa. Genom att välja rätt stödjande teknik för att leva upp till GDPR gör du inte bara GDPR till din vän – du gör även dig själv till en bättre vän för dina användare.

Vi har sammanställt en guide om hur du förbereder du dig för GDPR och gör förordningen till vän istället för fiende, och den omfattar alla aspekter av den nya förordningen – inte bara den tekniska delen. Så läs den direkt, och sätt sedan igång med arbetet! Den 25 maj 2018 kommer att vara här på nolltid.

Bjørn Søland, teknisk expert på Nexus Group.