Tre sätt att bygga ett kostnadseffektivt och säkert IT-hanteringssystem

IT-avdelningar får i uppdrag att göra mer med färre resurser, trots en växande lista över utmaningar och hot. Under sådana omständigheter är det avgörande att IT-hanteringssystem optimeras för att minska kostnaderna och garantera säkerheten.

Ett sätt att komma till rätta med problemet är att utrusta din IT-personal med ett omfattande automatiserat IT-hanteringssystem och användarcentrerade självbetjäningsverktyg. Med den taktiken minimeras tiden du behöver lägga på rutinunderhåll, hjälpåtgärder och enkla användarfrågor, och låter dig fokusera dina IT-resurser på annat.

En annan nyckel är att omfamna den nya generationens säkerhetsverktyg för företag som är utformade för att öka ditt IT-försvar och se till att data inte hamnar i fel händer.

Multifaktorautentisering och samlad inloggning

Identiteter och förtroende är kärnan i ett säkert IT-hanteringssystem. Multifaktorautentisering låter identitetsbevis innefatta mer än bara enkel lösenordsinloggning, och kan till och med hjälpa verksamheter att helt göra sig av med krånglig lösenordshantering.

För att använda tvåfaktorsautentisering, behöver användarna presentera två typer av identitetsbevis från tre möjliga kategorier: ’något de vet’, till exempel ett lösenord; ’något de har’, som en mobiltelefon eller Smart ID-kort; och ’något de är’, som ett fingeravtryck eller ögonscanning. Användarna måste lägga fram två former av bekräftelse för att få tillgång till ett system; en räcker inte.

När du samtidigt använder samlad inloggning (single sign-on, SSO), låter du användarna autentisera sig en gång och sedan komma åt flera webbplatser utan att behöva logga in igen. Identitetsfederation tilllåter att flera identiteter i olika system kopplas ihop, vilket gör autentiseringsprocessen effektivare och hanteringen av inloggningsbehörigheter bättre. Som tur är kan samlad inloggning också användas i gamla system, även om systemen inte stödjer federerad identitetshantering.


Vill du lära dig mer om att bygga ett säkert och kostnadseffektivt IT-hanteringssystem? Ladda ner vår guide: IT-chefens lathund.


Fysisk och digital åtkomstkontroll

Idag behöver robust IT-säkerhet inom organisationer omfatta identitetshantering i både den digitala och fysiska världen. Åtkomstkontroll innebär mycket mer än att bara ge anställda tillstånd att komma in i byggnaden.

Ett smart inpasseringskort eller ID-kort ger användaren mer än bara en visuell identifikation och inpassering. Ett smart ID-kort ger även ge användarna tillgång till system, möjlighet att skriva ut (follow-me printing), signera transaktioner digitalt eller göra betalningar. Korten kan innehålla teknik som kontaktlös RFID och PKI-baserade säkerhetschip.

Genom att kombinera din digitala och fysiska åtkomstkontroll i ett och samma system, och på ett och samma smarta ID-kort, kan du minska huvudvärken med användarhantering samtidigt som du sparar tid och pengar. På det sättet får du också en samlad bild av verksamheten med enhetliga säkerhetsloggar och slipper en uppdelad säkerhetshantering som innehåller problem med duplicering och överensstämmelse av data. Ett enhetligt synsätt låter dig också att uppdatera, granska, och häva användares åtkomst över hela företaget från ett enda system.

Automation och självbetjäning

Ett sätt att bygga ett kostnadseffektivt IT-hanteringssystem är att hjälpa användarna att hjälpa sig själva via självbetjäningsportaler. Självbetjäningssystem för IT kan integreras med robust digital och fysisk åtkomstkontroll och låta användarna lösa många frågor själva utan att be IT-avdelningen om hjälp. Återställning av lösenord är en uppenbar kandidat för självbetjäning, som kraftigt minskar belastningen på din helpdesk. (På lång sikt, rekommenderas det dock att lösenord fasas ut till förmån för enklare och säkrare 2FA). Även andra uppgifter för identitetshantering kan skiftas över till en självbetjäningsportal.

Automation kan också avlasta din IT-personal, genom att ta hand om rutinunderhåll och andra uppgifter som äter upp en stor del av din IT-budget. Som ett resultat kan ditt team spendera mindre tid på att hålla systemen igång och mer tid åt att skapa mervärde till verksamheten.

Guide: Ladda ner vår lathund med de viktigaste säkerhetsåtgärderna