Digitalisera säkert med nya ID06-kortet

Det nya ID06-kortet är inte bara en trygg identitet för alla inom byggbranschen, det öppnar även många möjligheter för både individer och företag. En helt uppgraderad kortstandard och teknisk plattform ökar säkerheten och tillhandhåller även flera nya funktioner, tekniken möjliggör t ex tvåfaktorsautentisering (2FA) eftersom kortinnehavaren får en personlig PIN-kod.

Nexus Group är den största producenten av ID06-kort och anlitas av tio tusentals bolag från de minsta till de största inom bygg- och anläggningsbranschen. Förutom att leverera kort erbjuder Nexus flera tjänster och programvaror som adderar värde till nya ID06-kortet. Korten kan t ex användas som tjänstekort, inte bara för att komma in genom dörrar eller identifiera sig visuellt, utan även för att; logga in på datorn, signera PDF-dokument elektroniskt, kryptera eller signera e-post, göra säkra utskrifter och logga in säkert på en webbportal.

Kortet har PKI-funktionalitet, dvs det utgör en säker identitet som enkelt och smidigt kan användas för säker digital autentisering, signering och kryptering. Det medför också enkelhet för kortinnehavaren, som via en självbetjäningsstation kan utfärda en mobil identitet med hjälp av sitt kort. Den mobila identiteten kan sedan smidigt användas för samma ändamål i telefonen.

Nexus hjälper nu flera av sina kunder i byggbranschen med att praktiskt använda korten för att signera allt från mötesprotokoll, tidrapporter, beställningar, integreringar av system/lösningar och ÄTA-dokument (Ändringar, Tillägg, Avgående – en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats, som inte finns förtecknade vid projektstarten). Här finns mycket tid, pengar och frustration att spara.

Kontakta Nexus för att få veta mer om hur du kan utöka funktionaliteten med digital inloggning och signering på de nya ID06-korten.