Det här är Nexus – och orsakerna till att våra kunder väljer oss

Lars Pettersson, vd för identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group, om vilken typ av företag Nexus är – och om varför ett snabbt ökande antal organisationer väljer att förlita sig på företagets anställda och produkter.

Nexus finns till för att bidra till ett säkrare samhälle genom att möjliggöra pålitliga identiteter, och våra tre kärnvärden är: we care, we innovate and we are committed. Vi är även övertygade om att alla i Nexus förtjänar självständighet, självledarskap och mening, och att glada medarbetare leder till glada kunder. Kombinerat är de här sakerna ett väldigt viktigt fundament för oss och de guidande principerna för allt vi gör, både som medarbetare och som företag.

Och vad innebär det bidra till ett säkrare samhälle genom att möjliggöra pålitliga identiteter? Grunden för all säkerhet, såväl fysisk som digital, är att skapa, hantera och använda pålitliga identiteter. Om du inte vet vem eller vad det är du kommunicerar med eller har att göra med spelar det ingen roll hur välkrypterad din digitala anslutning är eller hur välskyddade dina fysiska anläggningar är.

Grunden för säkerhet är alltså att skapa, hantera och använda pålitliga identiteter. Och vi hjälper dig att skapa och hantera pålitliga identiteter, och vi möjliggör användandet av pålitliga identiteter.

Vi har möjliggjort pålitliga identiteter för människor, mjukvaror och saker sedan 1984, och i dag används vår teknik för att säkra över 100 miljoner identiteter.

Nexus skapades genom en rad förvärv, med målet att skapa ett företag som var redo för fusionen av fysisk och digital säkerhet. Den här konvergensen pågår just nu, och vi är ett av väldigt få företag som står med ett ben inom det som var fysisk säkerhet och det andra benet inom det som var digital säkerhet.

Vi gör även om säkerhet från något som hindrar verksamheten till något som ger verksamheten nya möjligheter. Säkerhet behöver inte vara tråkigt, dyrt eller hämmande – används det på rätt sätt kan det både göra livet enklare och öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Med allt kretsande runt möjliggörandet av pålitliga identiteter hjälper vi organisationer att digitalisera sina verksamheter på ett säkert sätt genom att:

 • Möjliggöra e-handel och internetbanker.
 • Möjliggöra e-tjänster inom offentlig sektor.
 • Hantera fysisk och digital åtkomst.
 • Ta fram inloggnings- och passerkort.
 • Skydda kommunikationen mellan saker.
 • Säkra inpassering.

 

De här sex erbjudandena består av en kombination av mjukvara, hårdvara och professionella tjänster:

 • Hårdvara – vår egen läsarfamilj och hårdvara från tredjepart:
  • Allt som behövs för att ta fram inloggnings- och passerkort, antingen som en tjänst eller i organisationens egna lokaler.
  • RFID-produkter och korttillbehör.
  • Läsarfamiljen Cidron.
 • Mjukvara – egenutvecklad mjukvara, levererad som tjänst eller via licens:
  • Identitetshantering.
  • Certifikatutfärdning.
  • Autentisering och signering.
  • Vitlistning.
 • Professionella tjänster – våra egna och våra partners experter är tillgängliga för att hjälpa till med:
  • Implementation.
  • Molntjänster.
  • Hantering av tjänster.
  • Personalisering.
  • Service och support.

 

Och vilka är vi?

 • Vi är 300 medarbetare, varav 150 arbetar direkt med produktutveckling och 80 med support och service för våra kunder.
 •  Vi är privatägda med en svensk majoritetsägare.
 • Jag har personligen över 25 års erfarenhet av att leda bolag inom IT-sektorn och har handplockat vår ledningsgrupp för att skapa en stabil grund för vårt snabbväxande bolag.
 • Vårt huvudkontor finns i Stockholm, Sverige, och vi har kontor runt om i hela Norden och Tyskland. Vi har även kontor i USA, Storbritannien, Frankrike och Indien.
 • Vi är ett produktföretag och en del av försäljningen sker direkt mot slutkund. Men den största delen av vår försäljning sker via vårt globala partnernätverk och online, och eftersom den här typen av affärsmodell är lätt att skala upp växer vi snabbt.

 

Och vilka är våra kunder?

Vi är betrodda av en lång rad organisationer, främst inom:

 • Bank och finans.
 • Industri.
 • Offentlig sektor.
 • Energisektorn och telekom.
 • Värdeadderande återförsäljare och producenter av originalutrustning.

 

Så här säger några av våra kunder om oss:

Jan Stenkvist, ansvarig för leverantörer på banken SBAB:
“Vi lanserade en internetbank där våra kunder kunde hantera sina låna och sitt sparande. Nexus erbjöd oss kombinationen av ett säkert system och en smidig inloggning, vilket uppskattas av såväl kunder som SBAB:s anställda.”

Oncu Inan Yazicioglu, IP-planeringsexpert på telekombolaget Vodafone Turkey:
“Krypteringen var otroligt viktig för oss och behövde hanteras av en pålitlig leverantör.”

Johnny Eriksson, produktchef på säkerhetsåterförsäljaren Stanley Security, om varför de har valt att bli vår partner och återförsäljare av våra hårdvaruprodukter:
”Det är viktigt att leverantören hänger med i utvecklingen och har konkurrenskraftiga produkter, och även prissättningen är den rätta.”