Därför bör du använda ett enda Smart ID för all fysisk och digital access

Alla organisationer behöver ge sina medarbetare tillgång till rätt fysiska och digitala resurser. De flesta organisationer hanterar det här med flera olika system, och ofta med ett stort antal manuella processer. ”Det här skapar en rad problem – men de kan enkelt avhjälpas med med Nexus Smart ID-lösning”, säger Daniel Hjort, produktansvarig för Nexus Smart ID.

Att behöva använda flera olika kort, nyckelbrickor och lösenord för att ta sig runt i lokaler och få tillgång till digitala tjänster gör livet komplicerat för många användare.

Organisationer slösar tid och pengar

”Det kostar dig också pengar, eftersom det tar mycket tid för dina administratörer att hantera alla olika system och alla manuella uppgifter som krävs”, säger Daniel Hjort.

Dessutom kan det äventyra din organisations säkerhet. Manuell uppdatering av information i flera olika system resulterar ofta i fel, och du får inte konsekventa och säkra loggar på vad som har gjorts.

”Och både administratörer och användare kommer försöka hitta sätt att göra livet enklare genom att kringgå dina säkerhetsprocesser”, säger Daniel Hjort.

Undermåliga system hindrar digitalisering

Sist men inte minst: om du har undermåliga system för att hantera digital och fysisk access så hindrar det din förmåga att följa regler, digitalisera, avvärja cyberattacker, möjliggöra e-tjänster och skydda kommunikation mellan uppkopplade enheter.

”Det mest praktiska, kostnadseffektiva och säkra sättet att lösa de här problemen är att använda en lösning såsom Nexus Smart ID”, säger Daniel Hjort.

Löser problemen – utan att ersätta befintliga system

Smart ID-lösningen låter dina användare identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, signera transaktioner, betala och göra säkra utskrifter (follow me-printing) – med ett enda Smart ID. Identiteten lagras oftast på ett kort, men även mobil-ID:n och andra identitetsbärare kan användas.

”Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system – vår lösning fungerar som ett lager ovanpå dina andra system, så att du kan effektivisera dina processer och undvika begränsning i dina befintliga system”, säger Daniel Hjort.