Därför behöver kommuner smarta kort

Smarta kort funkar med olika tekniker, är prisvärda och utfärdaren kan styra innehållet själv. Många svenska kommuner vill nu byta ut de gamla SITHS-korten och välja smarta kort som passar verksamheten bättre.

För fem år sedan skulle vartenda landsting och kommun skaffa ett SITHS-kort som framförallt används för inloggning. Men tekniken är redan föråldrad och nu funderar allt fler kommuner på att byta ut sina SITHS-kort mot modernare smarta kort. Kristinehamns kommun har gjort ett vägval.

”Jag tror gamla tekniker som SITHS håller på att dö”, säger Stellan Sjögren, it-chef på Kristinehamns kommun.

Kristinehamn har satt upp ett nytt system för medarbetare att logga in i kommunens vårdtjänster. För inloggning använder medarbetarna Bankid eller smarta kort som kommunen själv ger ut. Gamla lösningar som SITHS -kortet har man satt stopp för.

”I praktiken är det bara omkring 100 anställda som fortsatt behöver ett SITHS-kort för att logga in i Apotekets ordinationsverktyg Pascal.”

Med nya smarta kort får Kristinehamn enklare administration av korten och kan anpassa de tjänster man vill ha på kortet. Till exempel går det att bestämma vilka integrationer mot olika passersystem man vill ha och den egna tjänstekatalogen med anställda är enkel att hantera och kontrollera, menar Stellan Sjögren.

”Vi vill ha kontroll på vår egen infrastruktur. Även det som ett tjänstekort kan leverera”, avslutar Stellan Sjögren.


5 fördelar med moderna smarta kort

  1. Hanterar olika teknologier vid inpassering. Äldre inpasseringssystem behöver alltså inte bytas ut medan till exempel skolenheter med olika passagesystem fungerar med samma kort.
  2. Korten kan godkännas som svensk e-legitimation om man har en egen väl strukturerad certifikatutfärdare, CA, och bra rutiner för hanteringen av identiteter.
  3. Man kan skapa egen formgivning på korten. Medarbetarna får en tydlig identitet.
  4. Det är betydligt billigare än äldre tekniker. Moderna kort kan produceras av kommunen själv och det fysiska kortet kan bära alla typer av tekniker.
  5. Kommunen får kontroll. Med ett centraliserat medarbetarregister, Active Directory, ihopkopplat med passagesystemen får kommunen kontroll över att inaktuella användare avregisteras och man får också koll på vilka medarbetare som har fysisk tillgång till olika lokaler vid olika tidpunkter.