Bygger en tryggare framtid med säkra identiteter

Olivier Dussutour, Nexus VD, skriver om vikten av säker identitetshantering

 

Mycket har förändrats under de senaste åren. När pandemin slog till fick arbetsplatserna anpassas efter de nya förutsättningarna mer eller mindre över en natt. Distansarbete blev snabbt det nya normala. Det har inte bara förändrat hur och var vi arbetar, det har även påverkat säkerheten. Och då de flesta av våra teknikprylar också är uppkopplade mot nätet numera, vad vi kallar IoT – Internet of Things, uppstår helt nya säkerhetsutmaningar. 

Med en ny verklighet och nya säkerhetsproblem ställs också andra krav på IT-säkerheten ute hos myndigheter, kommuner och företag. Under den senaste tiden har vi sett hur delar av samhället, både i Sverige och i världen, utgör måltavlor för cyberangrepp och dataintrång. Säkerhetsincidenterna de senaste veckorna har varit många; cyberattacken mot Naturvårdsverket som ledde till att alla IT system låg nere, dataintrång hos Uber och läckan av Rockstar Games GTA 6-videos långt innan officiell release är några exempel värda att nämnas. 

Allvarliga säkerhetsincidenter orsakar inte bara omfattade kostnader för organisationer, det kan också leda till ett minskat förtroende och att man förlorar kunder. 

Vikten av säkra identiteter 
 
Nexus insåg redan från starten att betrodda identiteter är en av de viktigaste delarna i en effektiv säkerhetsstrategi.   

Ett nytt sätt att se på IT-säkerhet, och som blivit ett populärt begrepp att använda, är Zero Trust.  Säkerhetsexperter och analytiker förespråkar konceptet som en lösning på de växande säkerhetsutmaningarna vi ser kring digitalisering, IoT och OT (Operational Technology), och sammanslagningen av dessa.  

PKI - skydda information och skapa integritet med digitala certifikat 
 
PKI (Public Key Infrastructure) är en av grundpelarna när det kommer till informationssäkerhet. Genom att utfärda PKI-baserade identiteter kan organisationer garantera att bara auktoriserade användare, enheter eller servrar kan ansluta till ett nätverk eller en applikation. Myndigheter kan också använda sig av certifikatbaserade identiteter för att utfärda ID-handlingar till sina medborgare. 

En kritisk utmaning med en PKI-implementation, som de flesta organisationer står inför, är bristen på tillräckligt kvalificerade resurser och höga kostnader. Många väljer därför att gå över till PKI som en tjänst där uppsättning och underhåll över tid kan säkerställas på ett mer kostnadseffektivt sätt.   

Med blicken framåt
 

För att vara framgångsrik med sin säkerhetsstrategi måste den leva upp till ställda krav och följa den snabba teknikutveckling som sker.

Identiteter för anställda och enheter på arbetsplatsen levererad som tjänst hjälper dig och din organisation att uppnå hög skalbarhet och kan enkelt anpassas till nyare teknologier. Detta gör att organisationer kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att oroa sig över de enskilda säkerhetsdetaljerna.  

Nexus och IN Groupe - en europeisk och pålitlig partner  

Tillsammans med IN Groupe utfärdar vi miljarder digitala och fysiska identiteter årligen till stater, kommuner och företag runt om i världen. Både Nexus och IN Groupe har lång erfarenhet och avancerad teknologi för att säkra framtidens identiteter i en uppkopplad värld. 

Med det bredaste utbudet av identitetslösningar och tjänster fortsätter Nexus att vara den ledande aktören på den svenska kortmarknaden. Under 2022 kommer vi att utfärda hundratusentals fysiska och virtuella smarta kort för medarbetare och mer än 1,9 miljarder säkra digitala identiteter för uppkopplade IoT-enheter.  

I en utsatt och uppkopplad värld är vårt arbete med att säkra identiteter viktigare än någonsin. 

Published


Om Olivier Dussutour
 

Olivier har mer än 15 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen med gedigen teknisk kompetens inom identitetsmarknaden.

Han började på IN Groupe 2015 som Head of Development & Integration och ledde innovationen i bolaget i 3 år. Olivier fortsätter driva utvecklingen inom innovation på Nexus som VD och chef för affärsområdet Workforce. Hans tidigare erfarenhet inkluderar olika roller på företag som Entrust och Gemalto.

LinkedIn

 

Kommande events

No posts were found