Telekom

Mobila nätoperatörer möter många utmaningar för att skydda LTE-tekniken som ligger bakom 4G- infrastrukturen. Telekomföretagen behöver tillhandahålla säker kommunikation i sina nät och veta hur man väljer rätt säkerhet för sin infrastruktur. Operatörer som vill växa och anpassa sig till framtida möjligheter med internet of things (IoT) och 5G, behöver överväga hur de uppnår hög säkerhet, skydd mot interna hot, leverantörsoberoende, automatisk certifikatshantering, starka identiteter för enheterna, skalbarhet och tillgänglighet.

För att kunna kryptera kommunikationen på ett säkert sätt, och därmed skydda sig mot obehörig avlyssning och kapare, behöver alla anslutna enheter varsin identitet. Nexus har lösningar för att möjliggöra detta genom PKI-plattformen Nexus Certificate Manager.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Även anställda och konsulter i företaget måste kunna identifieras visuellt, och få säker tillgång till fysiska och digitala resurser. Det är viktigt att endast behöriga personer får tillgång till lokaler samt digitala resurser och att organisationen följer alla de regler och bestämmelser som gäller, som till exempel GDPR. Det är också viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning, inte minst på grund av det stora antalet anställda.

Nexus har hjälpt ett stort antal organisationer inom många olika sektorer genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, passerkort, företagslegitimationer eller common access cards) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

 

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg