Sjukvård & utbildning

Organisationer inom hälso- och utbildningssektorerna behöver skapa automatiserade och papperslösa arbetsflöden samt se till att de följer lagar och regler. De måste även identifiera sina anställda eller studenter visuellt, samt ge dem säker tillgång till fysiska och digitala resurser. Nexus har lösningar som krävs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga personer får tillgång till byggnader som skolor, sjukhus och vårdinrättningar samt digitala resurser som hälso- och sjukvårdssystem och utbildningssystem. Organisationen måste också följa alla olika lokala lagar och regler som gäller för hälso- och utbildningssektorn. Det är även viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning, inte minst på grund av det stora antalet studenter och anställda.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt många organisationer inom hälso- och utbildningssektorerna genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, elevkort eller common access cards) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

Möjliggör e-tjänster

Vårdtagare, elever och föräldrar förväntar sig i ökad utsträckning att skolor, sjukhus och andra organisationer inom hälso- och utbildningssektorn ska erbjuda e-tjänster. För att möjliggöra det krävs smidiga och säkra lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter.

Nexus lösningar gör det enkelt att integrera inloggning med tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter på en webbplats. Lösningarna gör det möjligt för dig att utnyttja nationella elektroniska identiteter såsom svenskt BankID, elektroniska identiteter som följer EU-förordningen eIDAS, och elektroniska identiteter du själv ger ut till dina användare.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »