Offentlig sektor

Organisationer inom offentlig sektor måste kunna identifiera anställda, konsulter och elever visuellt, samt ge dem säker tillgång till fysiska och digitala resurser. Den offentliga sektorn behöver också tillhandahålla smidiga e-tjänster till medborgarna, skydda sig mot cyberattacker, samt följa regler och initiativ för e-förvaltning. Nexus har lösningar som krävs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga personer får tillgång till lokaler som skolor och digitala resurser som hälso- och sjukvårdssystem, och att organisationen följer alla de regler och bestämmelser som gäller för den offentliga sektorn, såsom GDPR och eIDAS. Det är också viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt många organisationer inom den offentliga sektorn genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, elevkort eller common access cards) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering (2FA), elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

Möjliggör e-tjänster

Dagens medborgare förväntar sig att kunna använda e-tjänster dygnet runt för att ansöka om skol- eller dagisplats, deklarera, ansöka om bygglov, boka läkartid, eller ansöka om olika typer av tillstånd. För att möjliggöra det här krävs smidiga och säkra lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter.

Nexus lösningar gör det enkelt att integrera inloggning med tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter på en webbplats. Lösningarna gör det möjligt för dig att utnyttja nationella elektroniska identiteter såsom svenskt BankID, elektroniska identiteter som följer EU-förordningen eIDAS, och elektroniska identiteter du själv ger ut till dina användare.

Säkerhet för sakernas internet (IoT)

Den offentliga sektorn börjar använda allt fler uppkopplade enheter, bland annat för att skapa så kallade smarta städer. För att kunna kryptera kommunikationen på ett säkert sätt, och därmed skydda sig mot obehörig avlyssning och kapare, behöver alla anslutna enheter varsin identitet. Nexus har lösningar för att hjälpa dig med säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT).

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »