Offentlig sektor, sjukvård & utbildning

Organisationer inom offentlig sektor, sjukvård och utbildning måste kunna identifiera anställda, konsulter och elever visuellt, samt ge dem säker tillgång till fysiska och digitala resurser. Den offentliga sektorn behöver tillhandahålla smidiga e-tjänster till medborgarna, skydda sig mot cyberattacker, samt se till att följa lagar och regler för e-förvaltning. Dessa sektorer behöver också skapa automatiserade och papperslösa arbetsflöden. Nexus har lösningar som krävs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga personer får tillgång till lokaler samt digitala resurser som hälso- och sjukvårdssystem, och att organisationen följer alla de regler och bestämmelser som gäller för den offentliga sektorn, såsom GDPR och eIDAS.. Det är också viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning, inte minst på grund av det stora antalet studenter och anställda.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt många organisationer inom den offentliga sektorn genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, elevkort eller common access cards) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering (2FA), elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

Möjliggör e-tjänster

Dagens medborgare – vårdtagare, elever och föräldrar – förväntar sig att kunna använda e-tjänster dygnet runt för att ansöka om skol- eller dagisplats, deklarera, ansöka om bygglov, boka läkartid, eller ansöka om olika typer av tillstånd. För att möjliggöra det här krävs smidiga och säkra lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter.

Nexus lösningar gör det enkelt att integrera inloggning med tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter på en webbplats. Lösningarna gör det möjligt för dig att utnyttja nationella elektroniska identiteter såsom svenskt BankID, elektroniska identiteter som följer EU-förordningen eIDAS, och elektroniska identiteter du själv ger ut till dina användare.

Säkerhet för sakernas internet (IoT)

Den offentliga sektorn börjar använda allt fler uppkopplade enheter, bland annat för att skapa så kallade smarta städer. För att kunna kryptera kommunikationen på ett säkert sätt, och därmed skydda sig mot obehörig avlyssning och kapare, behöver alla anslutna enheter varsin identitet. Nexus har lösningar för att hjälpa dig med säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT).

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg