Industri

Industriorganisationer behöver skydda sig från spionage, avvärja cyberattacker riktade mot utrustning och enheter som är uppkopplade till internet, samt se till att produktionsanläggningarna är i drift och fullt tillgängliga. De måste också ge sina anställda och partners tillgång till rätt fysiska och digitala resurser. Nexus har lösningar som krävs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga anställda, konsulter och partners får tillgång till anläggningar och digitala resurser, och att organisationen följer alla lagar och regler som gäller för industrier, såsom EU:s NIS-direktiv (Directive on security of network and information systems, NIS Directive) och EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Det är även viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt många industriorganisationer genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade common access cards, tjänstekort, passerkort eller företagslegitimationer) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

IoT-säkerhet

Industri 4.0 – den rådande trenden med automatisering och datautbyte inom tillverkningsteknik – skapar så kallade smarta fabriker och kommer att omvandla hela system för produktion, administration och styrning. Sakernas internet (internet of things, IoT) är en nyckelkomponent i den här utvecklingen, och för att kunna kommunicera säkert och skydda sig mot obehörig avlyssning och kapning behöver alla anslutna enheter varsin identitet. Nexus har lösningar för att hjälpa dig med säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT).

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg