Finans & e-handel

Finans- och e-handelsorganisationer måste följa specifika lagar, skydda data, digitalisera sin verksamhet, samt erbjuda sina kunder modern och användarvänlig teknik. De måste också ge sina medarbetare säker tillgång till rätt fysiska och digitala resurser. Nexus har lösningar som krävs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga anställda och konsulter får tillgång till kontor och digitala resurser, och att organisationen följer alla lagar och regler som gäller inom finans och e-handel, såsom PSD2 och GDPR. Det är även viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt många finans- och e-handelsorganisationer genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, inloggningskort, företagslegitimationer eller common access cards) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

Möjliggör e-tjänster

EU:s reviderade betaltjänstdirektiv, PSD2, kan komma att revolutionera betalningsindustrin när EU-länderna implementerar det i sina nationella lagar 2018, eftersom det kommer att innebära helt nya möjligheter till konkurrens. För att kunna bli framgångsrik på den nya spelplanen krävs innovativa e-tjänster. Och för att göra dem möjliga krävs smidiga och säkra lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter.

Nexus lösningar gör det enkelt att integrera inloggning med tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter på en webbplats. Lösningarna gör det möjligt för dig att utnyttja nationella elektroniska identiteter såsom svenskt BankID, elektroniska identiteter som följer EU-förordningen eIDAS, och elektroniska identiteter du själv ger ut till dina användare.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg