Energi

Energibolag måste ge sina anställda, konsulter och partners tillgång till rätt fysiska och digitala resurser. De måste också digitalisera sin verksamhet, säkerställa driftsberedskap, följa regler, skydda kommunikationen mellan anslutna enheter, erbjuda sina kunder e-tjänster, samt se till att de har högkvalitativ cybersäkerhet. Nexus har lösningar som behövs för att möjliggöra allt det här.

Det är viktigt att endast behöriga anställda, konsulter och partners får tillgång till anläggningar och digitala resurser, och att organisationen följer alla regler och föreskrifter som gäller för energibolag, såsom EU:s NIS-direktiv (Directive on security of network and information systems, NIS Directive) och EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Det är även viktigt att utnyttja tids- och resursbesparande teknik, såsom elektroniska underskrifter, automation och självbetjäning.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus har hjälpt flera energibolag genom att tillhandahålla multifunktionella ID-kort med foton (även kallade common access cards, tjänstekort, företagslegitimationer eller passerkort) och mjukvara för att hantera olika typer av fysisk och digital access. Nexus helhetslösning för Smarta ID:n innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt för mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

Vår lösning är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system, eftersom den fungerar som ett lager ovanpå dina andra system. Lösningen gör det möjligt för dig att effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer om Nexus Smart ID >

Möjliggör e-tjänster

När du erbjuder dina kunder e-tjänster och möjligheten att göra affärer med dig online kan du öka din konkurrenskraft, dina intäkter och din vinst. För att möjliggöra det här krävs smidiga och säkra lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter.

Nexus lösningar gör det enkelt att integrera inloggning med tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter på en webbplats. Lösningarna gör det möjligt för dig att utnyttja nationella elektroniska identiteter såsom svenskt BankID, elektroniska identiteter som följer EU-förordningen eIDAS, och elektroniska identiteter du själv ger ut till dina användare.

IoT-säkerhet

Energiorganisationer utnyttjar i allt högre grad anslutna enheter, såsom elmätare och e-laddningsstationer för elbilar. För att kunna kryptera kommunikationen på ett säkert sätt, och därmed skydda sig mot obehörig avlyssning och kapare, behöver alla anslutna enheter varsin identitet. Nexus har lösningar för att hjälpa dig med säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT).

 

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg