”Nöjda medarbetare leder till nöjda kunder och ägare”

LÄR KÄNNA Lars Pettersson, VD för identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Det är bevisat att nöjda anställda leder till nöjda kunder, vilket i sin tur leder till mer affärer, bättre resultat och nöjda ägare – jag baserar mitt ledarskap på den här insikten”, säger han.

Vad gjorde du innan du blev VD för Nexus i augusti 2015?

”Jag har varit ledare i IT-branschen i runt 30 år på företag såsom det
svenskägda beslutstödsföretaget Bisnode, IT-infrastrukturföretaget Atea Sverige, svenska IT-företaget Martinsson och svenska IT-företaget QD UMEÅ”, säger Lars Pettersson.

”Jag har alltid haft ledarroller, även som barn: jag var elevrådsrepresentant och sådant.”

VD-rollen är inte densamma i alla organisationer – vad ingår i din roll hos Nexus?

”VD-rollen är en paraplyfunktion: du är ytterst ansvarig för allting. VD:n är som dirigenten i en orkester: det är dirigentens ansvar att se till att det spelas vacker musik. Och om musiken blir oharmonisk måste dirigenten ordna det.”

”Som ledare måste jag se till att jag inte koncentrerar mig så mycket på detaljerna att jag förlorar ansvaret för helheten. Jag har blivit bra på att avgöra vad som är VD-uppgifter och vad som inte är det”, säger Lars Pettersson.

Hur leder du Nexus?

”Det är bevisat att nöjda anställda leder till nöjda kunder, vilket i sin tur leder till mer affärer, bättre resultat och nöjda ägare – jag baserar mitt ledarskap på den här insikten. Internationell forskning visar att medarbetarnas engagemang är oerhört lågt på många företag. Det mest meningsfulla jag gör som ledare är att skapa miljöer som ökar medarbetarnas engagemang.”

”Eftersom världen förändras så snabbt nu kan du inte skapa ett konkurrenskraftigt företag med hjälp av detaljerade regler. Men om du har trygga och nöjda medarbetare som vågar göra både rätt och fel kan du skapa ett attraktivt och framgångsrikt företag.”

”Jag har nyligen fått flera kvitton på att vi lyckas med den här filosofin. Exempelvis sa en mycket prestigefylld potentiell kund i Frankrike att det är så roligt att ha med oss ​​att göra eftersom våra medarbetare är så engagerade och visar sådant ansvar”, säger Lars Pettersson.

Hur får du nöjda medarbetare?

”Att behandla andra människor som du själv vill bli behandlad är en bra start. Jag vill inte att någon ska detaljstyra allt jag gör, och jag tror inte att andra vill det heller. Det är även viktigt att försöka eliminera politik och prestige från företaget, och att hylla sunt förnuft och transparens. Om du kallar saker vid dess rätta namn skapar du tillit.”

”Du kan inte kommendera människor att vara innovativa och att samarbeta – du måste locka fram det genom att skapa en bra företagskultur”, säger Lars Pettersson.

Vad har du åstadkommit sedan du blev VD för Nexus?

”Vi har pekat ut vår riktning i vårt Why: we secure society by enabling trusted identities. Vi har en väl genomarbetad strategi. Vi har valt vad vi ska göra och inte göra. Vi har sorterat bort produkter som inte stöds av vår kärnteknik och samlat all vår teknik i vår Smart ID-plattform: våra produkter är nu driftskompatibla. Vi vet vilka potentiella kunder vi ska gå till och vilka lösningar vi ska erbjuda dem.”

”Vi är certifierade inom informationssäkerhet enligt ISO 27001, och vi har implementerat ett nytt ERP-system och ett system för marketing automation. Vi har vidtagit oerhört många åtgärder för att omvandla alla olika förvärv till ett enda företag, One Nexus, där geografin är underordnad”, säger Lars Pettersson.

Vart är Nexus på väg?

”Vår strategi är att vända oss till stora organisationer med vårt löfte om att möjliggöra betrodda identiteter. Identiteten är grundläggande för all säkerhet – du måste veta vem du kommunicerar med.”

”Teknikutvecklingen går allt snabbare och det öppnar både för fantastiska nya möjligheter och väldigt skrämmande scenarier. När allt går så fort försummas säkerheten ofta. Vi kan möjliggöra säker kommunikation så att information inte hamnar i fel händer. Det ska vi vara stolta över.”

”Om du inte kan vara säker på vem du kommunicerar med blir du paralyserad, och i slutändan kollapsar samhället. Vi möjliggör exempelvis betrodda identiteter för de 400 000 anställda i ett av Europas största företag – vi gör något verkligt meningsfullt”, säger Lars Pettersson.

Vad jobbar du med nu?

”Jag och resten av ledningsgruppen förbereder Nexus för nästa steg, som är att växa företaget ännu mer. Vår teknik är i världsklass och marknaden behöver den – vi vill erbjuda den till så många organisationer som möjligt”, säger Lars Pettersson.

Hur skulle dina kollegor beskriva dig?

”De skulle säkert säga att jag är krävande, och kanske att jag är snabb. Förhoppningsvis skulle de säga att jag är äkta – att jag inte spelar några spel – och jag är engagerad.”

”Jag vet ganska väl vem jag är och hur jag uppfattas, och jag försöker hantera mina mindre produktiva sidor så bra som möjligt genom att vara ödmjuk och lyssna på feedback”, säger Lars Pettersson.

Beskriv en vanlig dag i ditt liv!

”Mina morgnar följer en militärisk ritual. Jag går upp före klockan 6, läser tidningar och äter en bra frukost – jag hoppar aldrig över den. Sedan tar jag bilen eller motorcykeln till kontoret. Jag är framme före klockan 7 så att jag kan ta hand om nattens mejl innan mina medarbetare börjar droppa in.”

”Ingen dag är den andra lik, men i allmänhet har jag 5–10 möten och 100 mejl om dagen. Jag svarar alltid på alla mejl inom 24 timmar. Jag brukar ha 60 pågående uppgifter på min att göra-lista, och jag missar aldrig en deadline. Jag kör nog ganska hårt med mig själv, men speed is my friend.”

”När jag körde större företag såsom Atea eller Bisnode hade jag en sekreterare som hjälpte mig.”

”Jag reser ganska mycket, i omgångar. Jag besöker metodiskt alla våra kontor runt om i världen: det är ett exceptionellt bra sätt att ta tempen som gör det möjligt för mig att fånga stämningen och medarbetarnas engagemang på kontoren, och jag får även möjlighet att träffa våra kunder.”

”Kvällarna går oftast åt till att ta hand om de mejl jag inte haft tid för under dagen. Jag har inte så mycket fritid under veckan, men jag försöker få in träningspass och i bästa fall lite piano”, säger Lars Pettersson.

Publicerad 8/1 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg