Så använder du blockchain för att bygga en onlinetjänst för tidsstämpling

Blockchain, tekniken bakom den digitala valutan bitcoin, väntas snart användas inom en mängd olika områden. En masteruppsats har nu visat hur blockchain kan användas för att bygga en enkel onlinetjänst för tidsstämpling. ”Jag har undersökt, utvecklat, testat och levererat en fullt fungerande produkt som validerar konceptet”, säger Mohammad Alhaj Ali, studerande vid Uppsala Universitet, som har gjort sin magisteruppsats på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Steg ett var att undersöka vilken variant av tekniken blockchain som är bäst lämpad för tidsstämplingstjänsten, enligt Mohammad Alhaj Ali.

”En blockkedja (blockchain) är en distribuerad databas som körs på tiotusentals datorer samtidigt. Blockkedjan består av en ständigt växande lista med registrerade instanser av data, så kallade block, som är konstruerade så att de inte går att ändra i efter det att de skapats. Men det finns några olika varianter av blockchain-tekniken”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Tidsstämpling används för att kunna bevisa att en viss fil eller ett visst digitalt dokument existerade vid en viss tidpunkt. Filerna och dokumenten kan vara allt från digitala identiteter till digitaliserade journaler.

”Jag har gjort en webbplats där användare kan logga in och ladda upp de filer de vill ha tidsstämplade. Efter att en fil laddats upp beräknar tidsstämplingstjänsten automatiskt hashvärdet på filen”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Hashvärdet beräknas med hjälp av en krypteringsalgoritm och resultatet kan beskrivas som ett digitalt fingeravtryck av filens innehåll. Hashvärdet kan användas för att identifiera filen och för att bevisa att filen inte har manipulerats efter att hashvärdet beräknats.

”Om användaren inte vill ladda upp filen till webbplatsen kan han beräkna hashvärdet lokalt och sedan ladda upp hashvärdet istället för filen. Oavsett vilken metod som används är nästa steg att användaren klickar på ’tidsstämpla’. Begäran om tidsstämpling skickas då till backend-systemet, som är en blockkedja”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Blockkedjan behandlar användarens begäran och om 51 procent eller mer av datorerna som blockkedjan körs på accepterar begäran så registreras hashvärdet, tillsammans med användarens identitet och tiden.

”Listan med den registrerade informationen är offentlig och sökbar. Om du vill kontrollera att ett dokument tillhör mig och att det tidsstämplats vid en viss tidpunkt kan du söka efter filens hashvärde eller tid och datum, och systemet visar dig den publika informationen”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Det finns flera fördelar med en blockchain-baserad tidsstämplingstjänst jämfört med en traditionell, enligt Mohammad Alhaj Ali.

”En traditionell tidsstämplingstjänst, som körs på en enda dator, kräver installation och underhåll och kostar mer än att använda ett distribuerat system. En enda dator är också mer utsatt för olyckor och löper större risk för attacker jämfört med tiotusentals sammankopplade datorer. Det faktum att blockchain-koden är öppen och tillgänglig för alla gör systemet transparent, vilket ytterligare ökar förtroendet. Och eftersom en blockkedja är skrivskyddad till sin natur så är det omöjligt att manipulera data”, säger Mohammad Alhaj Ali.

Kim Freskgård, chef för mjukvaruutveckling på Nexus, håller med om att blockchain-tekniken ger ökad säkerhet och pålitlighet.

”När man använder blockchain vet man att man kan lita på datan. Och systemet kommer alltid att vara uppe och snurra, oavsett vad som händer”, säger Kim Freskgård.

Läs blogginlägget ”Blockchain-tekniken kommer att göra verklig skillnad”