BankID-inloggning första steget i Knowits och Nexus nya partnerskap

Konsultbolaget Knowit och identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group har ingått ett partnerskap för att kunna erbjuda slutkunderna bättre och billigare säkerhetslösningar. ”Vi tror inte på att ha egen produktutveckling. Istället hittar vi de företag som gör riktigt bra teknik och ingår partnerskap med dem”, säger Joakim Jormelin, affärsområdesansvarig för Knowit Experience i Norrland.

Knowit bygger ofta externa webbplatser och intranät åt sina kunder, och behovet av pålitlig autentisering av användarna ökar.

”Autentisering behövs dels för att knyta ihop olika system, och dels för att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR ställer högre krav på att vi måste veta vem som är vem”, säger Joakim Jormelin.

Knowit har därför letat efter en samarbetspartner inom området, och valet har nu fallit på Nexus.

Därför valde Knowit att arbeta med Nexus

”Det finns en rad skäl till det. Till att börja med vill vi ha en riktig motpart i kött och blod att prata med, och inte bara en anonym mejllåda. Det går ofta snabbt i våra projekt, och våra partners måste matcha det. Dessutom uppskattar vi att det inte finns någon konkurrenssituation: vi sköter implementationen och Nexus sköter teknikutvecklingen”, säger Joakim Jormelin.

Att Nexus är ett svenskägt företag är ytterligare ett plus, eftersom det gör faktureringen mycket smidigare, enligt Joakim Jormelin.

”En flexibel och bra produkt”

”Sist men inte minst är Nexus GO Authentication med svenskt BankID en flexibel och bra produkt utan krångel, som är väldigt enkel att jacka in. Dessutom är det enkelt att anpassa designen, så att BankID-inloggningen verkligen känns som kundens sida – det är viktigt när man har lagt ner massa energi på gränssnittet på resten av sajten. Vi har faktiskt inte hittat en enda nackdel med produkten”, säger Joakim Jormelin.

Planen är att utöka samarbetet med Nexus till andra områden framöver.

Fler molntjänster för inloggning och signering

”Den nya molntjänsten Nexus GO Signing med svenskt BankID är högst intressant. Det kommer att krävas massa godkännanden av lagring av personuppgifter i framtiden, och ju mer man kan låta bli pappersutskick desto smidigare är det”, säger Joakim Jormelin.

Knowit är även intresserade av de molntjänster för inloggning och signering med andra elektroniska identiteter än BankID som Nexus släpper inom kort.

”Och när vi tittar ännu längre fram vore det spännande att hjälpas åt att knyta ihop digital och fysisk accesskontroll. Nexus har en fin produktportfölj inom båda områdena, så jag ser stora möjligheter här”, säger Joakim Jormelin.

Partners hjälper Nexus nå ut

Per-Erik Nilsson, ansvarig för samarbetet på Nexus, håller med.

”Vi är otroligt starka på produktutveckling inom digital och fysisk access, men vi behöver hjälp av riktigt bra partners med att ta ut våra lösningar till slutkunder runt om i världen”, säger Per-Erik Nilsson.


Om Knowit

Knowit är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar. Nexus teknik hjälper organisationer att digitalisera sina verksamheter på ett säkert sätt genom att: skydda e-handel eller nätbank, hantera fysisk och digital åtkomst, säkra kommunikation mellan saker, skydda e-tjänster i offentlig sektor, ta fram inloggnings- och passerkort, samt säkra inpassering. Företaget har 300 anställda på 15 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk. Nexus mission är att bidra till ett säkrare samhälle, och allt företaget och dess anställda gör styrs av tre kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.