Nexus PRIME

Nexus PRIME är en flexibel och skalbar mjukvaruplattform för centraliserad identitets- och åtkomsthantering (identity and access management, IAM).

Med hjälp av PRIME kan du upprätthålla enhetliga processer och säkerhetsriktlinjer kring din hantering av identiteter, behörighetsinformation och fysiska åtkomsträttigheter. Via den centraliserade plattformen får du alltid uppdaterad och korrekt information om vem som har vilka fysiska och digitala åtkomsträttigheter och identitetsbärare.

Nyregistrering och bortplockning av anställda, studenter, besökare och konsulter sker genom användarvänliga självbetjäningsgränssnitt. PRIME gör det också möjligt att stödja affärsprocesser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Förändringar i organisationen, till exempel omorganisationer eller rollförändringar, kan implementeras i PRIME med ett enda klick.

PRIME består av en baskomponent och fem valfria moduler: RFID Card Management, Physical Entitlement Management, PKI Token Management, Visitor Management, och Server Certificate Management. Du kan få modulerna som best practice-paket redo för användning eller som verktygslådor för att själv skapa skräddarsydda arbetsflöden.

PRIMEs viktigaste funktioner:

 • Möjlighet att kombinera hanterandet av fysisk och digital accesskontroll i en central lösning.
 • Mycket god transparens, en lång rad alternativ för rapportering, och harmonisering av information.
 • Livscykelhantering av identiteter och identitetsbärare.
 • Möjlighet att tilldela och hantera åtkomstprofiler för flera passersystem (physical access control systems, PACS) samtidigt.
 • Best practice-standardmoduler för alla relevanta IAM-utmaningar, såsom hantering av RFID-kort, fysiska åtkomsträttigheter, PKI-kort och -tokens, servercertifikat och besökare.
 • En kraftfull och flexibel arbetsflödesmotor, baserad på Business Process Model Notation (BPMN), som speglar och dokumenterar dina affärsprocesser.
 • Stöd för alla marknadsrelevanta RFID-tekniker, PKI-kort och -tokens, servercertifikat och passersystem. Stöd för Nexus Personal Mobile, som är en mobilapp för tvåfaktorsautentisering.
 • Standardgränssnitt för sömlös integration med andra system, såsom företagskataloger, autentiseringssystem, system för åtkomstkontroll, e-postservrar och certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs).
 • En självbetjäningsportal som även fungerar i mobila enheter, för att uppnå användaracceptans och kostnadsbesparingar.
 • Multitenans, vilket innebär att du kan köra flera separata virtuella system på samma instans av mjukvaruplattform.
 • Möjlighet att välja vilka moduler du vill inkludera, och om du vill få modulerna som best practice-paket du kan använda direkt eller som verktygslådor för att skapa skräddarsydda arbetsflöden.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg