Nexus Personal Mobile

Nexus Personal Mobile är en mobilapp som gör tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektronisk underskrift enklare och mer kostnadseffektivt. Den kan användas tillsammans med accesshanteringsplattformen Nexus Hybrid Access Gateway, som ser till att användare kan autentisera sig och få åtkomst till applikationer, information och molntjänster. Hybrid Access Gateway har stöd för en lång rad olika metoder för autentisering, varav Personal Mobile är den nyaste.

Personal Mobile används för så kallad out-of-band autentisering i digitala tjänster och stöder pushnotiser. För att autentisera med Personal Mobile så bekräftar användaren att den slumpmässiga bilden som visas i mobilappen är samma som den som visas i målapplikationen. Det här sker genom att lägga fingret på fingeravtrycksläsaren, använda iPhone Face ID eller skriva in en PIN-kod. Personal Mobile stöder även tidsbaserade engångslösenord (time-based one-time passwords, TOTPs).

Stöd för samlad inloggning

Eftersom Hybrid Access Gateway stöder samlad inloggning (single sign-on, SSO) så behöver användaren bara logga in en enda gång för att komma åt alla de olika resurser som publiceras – oavsett om resurserna finns lokalt, hos en partner eller i ett moln, och avsett om användaren befinner sig på kontoret, hemma eller på resande fot.


Läs blogginlägg Ny app för säker inloggning utan lösenord


Personal Mobile kan användas för att verifiera användarens identitet i nätbankere-tjänster i offentlig sektor, kundportaler och webbutiker. Mobilappen lämpar sig även väl för att ge anställda åtkomst till digitala tjänster.

Tillgänglig för iOS och Android

Processen att lägga till nya användare är enkel, och personaliseringen av Personal Mobile-appen kan göras online. Aktiveringsprocessen kan startas av såväl en administratör som av användaren själv, via självbetjäningsfunktionen. Användare kan antingen adderas en åt gången eller många samtidigt, och det går att integrera med plattformar för identitets- och åtkomsthantering, exempelvis Nexus PRIME.

Användarna laddar ner Personal Mobile via Apples App Store eller Google Play. De aktiverar sedan appen med en aktiveringskod som distribueras som en klickbar länk eller QR-kod.

Stöd för PKI-baserade identiteter

Appen består av flera lager av säkerhet. Användarens digitala identitet är skyddad av flera krypteringslager och är bunden till enheten, och Personal Mobile stödjer

identiteter som är baserade på public key infrastructure (PKI). Appen är skyddad mot dekompilering av källkoden, attacker med skadliga program, jailbreaking, avlusare (debuggers) och rootkits.

Personal Mobile finns även som ett bibliotek för tredjepartsutvecklare (software development kit, SDK), och kan därför integreras i andra mobilappar.


Läs blogginlägget Betrodda identiteter är nyckeln till digitalisering

 

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg