Nexus Personal Desktop

Nexus Personal Desktop, PD, är en klientmjukvara som ger dina användare tillgång till intuitiv tvåfaktorautentisering (2FA) och digital signering direkt i datorn, med eller utan smartkort. Klienten lämpar sig väl för användning med molnapplikationer och tillämpningar för Windows, Mac och Linux.

Personal Desktop använder säkerhetsmetoden public key infrastructure, PKI. Det PKI-baserade eID som behövs för autentisering och digital signering lagras antingen som en fil på användarens dator eller på ett smartkort eller någon annan hårdvara. Om ett smartkort används ansluts en kortläsare till användarens dator. För att autentisera eller signera skriver användaren bara in en PIN-kod i användargränssnittet, som dyker upp automatiskt.


Läs blogginlägg PKI förklarat på 4 minuter


Användningsområden inkluderar användarvänlig 2FA för PC-program och domäninloggning, samt åtkomst till fjärrskrivbord och VPN. Lösningen är också väl lämpad för säker och kostnadseffektiv identifiering av användare av internetbanker, e-handelssajter och e-tjänster inom den offentliga sektorn. Signeringsfunktionen kan användas för transaktioner så som online-shopping, låneansökningar, underskrifter av kontrakt och skattedeklarationer.

Klientmjukvaran installeras på användarnas datorer, och deras eIDn och PIN-koder hanteras av administratören via en webbportal. Det är lätt att konfigurera lokala applikationer så att de kräver Personal Desktop för 2FA och signering. Om Personal Desktop ska användas med dina onlinetjänster integrerar du den medföljande meddelandeservern i din lösning för onlinetjänsterna. Klientprogrammet fungerar med alla webbläsare och kräver inte plugins.

Personal Desktop kan användas tillsammans med åtkomstlösningen Nexus Hybrid Access Gateway,som gör det möjligt för användare att autentisera sig och få fjärråtkomst till digitala resurser. Eftersom Hybrid Access Gateway stöder identitetsfederation (identity federation) och samlad inloggning (single sign-on, SSO) behöver användaren bara logga in en gång med Personal Desktop för att nå alla exponerade resurser.

Personal Desktop lämpar sig även mycket för säker aktivering av mobilt eID i mobilappen Nexus Personal Mobile.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg