Nexus IDentity Connector (IDC)

Nexus IDentity Connector, IDC, är en mjukvara som konsoliderar rättigheterna från flera olika system för passerkontroll (physical access control systems, PACS). IDC är skräddarsydd för den nordiska marknaden.

IDC ger en samlad, leverantörsoberoende överblick över alla dina olika PACS och gör det möjligt för administratörer att hantera alla användargrupper och deras behörigheter centralt, i ett enda system.

Lösningen täcker allt i dina PACS, från servicecentralerna där du utfärdar passerkort till anställda och besökare, till dörrmiljöerna där passerkontrollen sker.

IDCs viktigaste funktioner:

  • Integration med de vanligaste systemen för passerkontroll på den nordiska marknaden, så som Arx, Salto och Integra.
  • Integration med självbetjäningsterminaler, där anställda, besökare eller studenter registrerar sig, beställer passerkort, spärrar sina kort vid förlust eller förnyar sina kort.
  • Integration med Nexus GO Cards as a Service, där du kan beställa passerkort och nyckelbrickor.
  • Fysisk identitets- och åtkomsthantering (physical identity and access management, PIAM).
  • Central administration av alla identiteter, genom hela livscykeln.
  • Arbetsflöden för direkt användning, som bygger på bästa praxis.
  • Hantering av kort.
  • Hantering av tillgångar.

Nexus erbjuder även en liknande lösning, Nexus CardDesk, för integration med de vanligaste systemen för passerkontroll på den tyska, österrikiska och schweiziska marknaden.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg