Nexus Hybrid Access Gateway

Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en mjukvarubaserad säkerhets-gateway, som används för att möjliggöra säker åtkomst till digitala resurser – oavsett var resurserna eller användarna befinner sig. Mjukvaran stöder ett brett utbud av användarvänliga metoder för tvåfaktorsautentisering, 2FA, och tillhandahåller kraftfull identitetsfederation, vilket gör det möjligt för användare att logga in endast en gång för att nå alla hanterade resurser.

Du kan tillhandahålla säker åtkomst till dina digitala resurser genom Hybrid Access Gateways webbportal. Du kan även integrera mjukvaran som en 2FA-tjänst i en existerande webbportal som publicerar dina digitala tjänster.

Lösningen kan användas för att ge anställda säker och bekväm fjärråtkomst till centrala resurser, molntjänster och digitala tjänster hos partners. Hybrid Access Gateway är också mycket väl lämpad för kostnadseffektiv användarautentisering i internetbanker, e-handel och myndigheters e-tjänster.

Hybrid Access Gateway kan ersätta alla dina befintliga autentiseringsmetoder för alla dina digitala resurser, vilket innebär att du inte behöver förlita dig på olika säkerhetsdosor och lösenord. Det gör livet lättare för användarna, samtidigt som du höjer säkerheten.

Hybrid Access Gateway hjälper dig att hantera och förenkla din resa från dagens komplexa blandning av autentiseringsfaktorer till nästa generations administration av digitala tjänster.

Hybrid Access Gateways viktigaste funktioner:

  • Inbyggt stöd för ett brett spektrum av metoder för tvåfaktorsautentisering (2FA), såsom mobilappar, engångslösenord (one-time passwords, OTPs), smarta kort eller mjukvarutokens.
  • En integrerbar 2FA-tjänst för onlineportaler och molntjänster.
  • Identitetsfederation — användarnas elektroniska identiteter och attribut kopplas och lagras i flera olika system för identitetshantering.
  • Samlad inloggning (single sign-on, SSO) – användaren har en enda autentiseringstoken som är betrodd i flera IT-system.
  • Registrering med befintliga företags-IDn, exempelvis i Microsofts katalogtjänst Active Directory.
  • Möjlighet att använda eIDn du själv utfärdar till dina kunder, anställda, studenter eller medborgare.
  • Stöd för eIDn från tredje part, till exempel svenskt BankID, norskt BankID, finska TUPAS och eIDn som bygger på de standarder som föreskrivs av EU- förordningen eIDAS.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg