Nexus Certificate Manager

Nexus Certificate Manager, CM, är en flexibel och skalbar mjukvaruportfölj för certifikatutfärdare (certificate authority, CA). Den gör det möjligt att utfärda och hantera elektroniska identiteter (eIDn) för människor, mjukvara och saker.

Public key infrastructure (PKI) har visat sig vara den mest kostnadseffektiva och säkra metoden för att implementera säkerhetslösningar för autentisering, digitala signaturer och kryptering. I hjärtat av alla PKI-lösningar finns en CA-mjukvara, och Certificate Manager kan utfärda alla typer av digitala certifikat, inklusive X.509-certifikat, samt hantera hela livscykeln för certifikaten.

Certifikaten säkerställer tillförlitligheten för de elektroniska identiteterna, som kan användas för att säkra nätverksåtkomsten för anställda; ge säker access till webbtjänster för kunder, partner eller medborgare; automatisera arbetsprocesser; möjliggöra kommunikation mellan betrodda enheter; och digitalisera identitetshandlingar såsom pass, körkort och nationella IDn. eIDn för människor, mjukvara och saker kan lagras i till exempel mobiltelefoner, smarta kort, datafiler, och olika typer av moduler (trusted platform modules, TPM, och hardware security modules, HSM).

Certificate Managers viktigaste funktioner:

  • Multitenans (multitenancy), vilket innebär att flera olika CA kan använda samma instans av mjukvaran för att implementera flera parallella, privata eID-lösningar.
  • Stöd för flera användningsområden, till exempel att utfärda och hantera anställdas identiteter, medborgaridentiteter och infrastrukturcertifikat.
  • Komponenten Online Certificate Status Protocol (OCSP) Responder och funktionalitet för tidsstämpling.
  • Stöd för alla större utgivningsprotokoll för certifikat, såsom SCEP, CMP, CMC och EST.
  • Standardintegration med identitets- och åtkomsthanteringsmjukvaran Nexus PRIME och autentiserings- och accessplattformen Nexus Hybrid Access Gateway.
  • Kvalificerade digitala certifikat enligt EU-förordningen eIDAS, organisationen European telecommunications standards institute (ETSI) och den svenska myndigheten E-legitimationsnämndens testmiljö EID 2.0.

Läs blogginlägget Därför satsar Nexus stort på sin 20 år gamla PKI-plattform Certificate Manager.


 

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg