Välkommen till Nexus säkra värld  

Nexus är ett innovativt identitetshanteringsföretag som är en del av IN Groupe. Vi säkrar samhället med hjälp av säkra identiteter för personer och saker. Våra kunder är främst stora organisationer inom tillverkning, finansiella tjänster, samhällsservice, infrastruktur, offentlig sektor och byggbranschen.

Nexus har över 300 anställda i Europa och Indien samt ett globalt partnernätverk. Vårt huvudkontor ligger på Telefonplan i Stockholm.

Nexus Sverige är certifierat inom informationssäkerhet enligt ISO 27001:2013. Eftersom förtroende bygger på transparens så dokumenteras alla våra produkter och tjänster online.

Framtidssäkra lösningar för identiteter

Med Smart ID är det enkelt att utfärda, hantera och använda säkra identiteter på ett enkelt sätt till personer, saker och tjänster. Nexus lösningar gör det lätt att administrera identitetsdata, automatisera på ett säkert sätt, följa internationella standarder och när som helst vara redo för granskning. 

Vi på Nexus är stolta över att se hur vår Smart ID-plattform ger våra företagskunder en smidig, automatiserad och kontrollerad miljö. Att hjälpa organisationer över hela världen att digitalisera, öka säkerheten och skapa verkligt affärsvärde är vad vi strävar efter varje dag. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig. 

98%

Kundlojalitet

56%

återkommande intäkter

100 M+

skyddade användare, enheter och tjänster

Kortfattade fakta 

  • Huvudkontor i Stockholm 
  • En del av IN Groupe 
  • Fokus på öppna standarder och innovation 
  • ISO 27001-certifierade (ISMS, för svenska organisationen) 
  • TISAX- och Common Criteria-certifierade 
  • Anlitade av många Fortune 500-företag
  • Transparent dokumentation som finns online 

Vi bryr oss
Vi är innovativa
Vi är engagerade

Vi anser att var och en på Nexus förtjänar självbestämmande, utveckling och meningsfullhet, och att nöjda anställda leder till nöjda kunder. 

Därför finns vi

Vi säkrar samhället genom att tillhandahålla säkra identiteter 

Så här gör vi det

Nexus skyddar och kopplar ihop människor, tjänster och saker med hög säkerhet via vår Smart ID-plattform.

Vill du veta mer?

kONTAKTA OSS

Företagsvideo

Världen håller på att förändras 

Hur gör Nexus samhället säkert med identiteter för personer och saker? Se vår presentation av hur vi hjälper organisationer att hålla jämna steg med en föränderlig omvärld.