7 tjänster din kommun kan digitalisera

Slipp långa handläggningstider, svårtydda ansökningsblanketter och osäker hantering av personuppgifter. Vi har listat 7 vanliga tjänster som går att effektivisera med stöd för e-ID.

1. Förskolekön

Anmäl barnet till förskolan, håll koll på köplatser och tacka ja till tilldelad plats online.

2. Bygglov

Möjliggör ansökan om bygg-, mark- och rivningslov direkt på kommunens hemsida. E-identifieringen säkerställer den sökandes identitet och ägarskap.

3. Kulturskolan

Gitarrlektioner, dans eller skulptering. Gör kulturskolans utbud tillgängligt för alla genom att digitalisera ansökningsformuläret!

4. Serveringstillstånd

Sök serveringstillstånd för att servera alkohol eller anmäl förändringar i ett gällande tillstånd. Identifiera den sökande och dennes företag direkt på hemsidan och låt personen följa handläggningen av ärendet via er webbplats.

5. Lediga jobb

Skapa en platsbank med kommunens vakanta tjänster och möjliggör ansökningar direkt på sidan. Tryggt för den sökande och för arbetsgivaren.

6. Omsorg och stöd

Ta in ansökningar från familjer som vill fungera som jourhem eller från personer som behöver extra stöd i sin vardag. Säkerställ att rätt stöd tilldelas rätt person och signera fastställda beslut med hjälp av e-ID.

7. E-faktura och autogiro

Digitalisera faktureringen! Med tjänster för autogiro eller e-faktura minskas administrationen och risken för obetalda räkningar.