De 5 största tidstjuvarna och kostnaderna på IT-avdelningen

Oavsett vilken bransch du verkar inom eller vilken storlek du har på din IT-avdelning, så står alla inför liknande utmaningar när det gäller hantering av resurser. Om du inte är försiktig, kommer du att spendera mycket tid och pengar men få för liten avkastning på dina investeringar.

Här är fem utmaningar att ta itu med om du vill se till att din IT-avdelning verkligen ger mervärde till organisationen, i stället för att bara hålla systemen uppe eller släcka bränder.

1. Hantera triviala användarförfrågningar

Användare är kända för att glömma lösenord. Lösenordsproblematiken står för mellan 20 och 30 procent av alla IT-supportärenden, enligt Gartner.

IT-supporten slösar också mycket tid på att svara på samma grundläggande frågor dag efter dag. En intern Frågor & Svar-sida på intranätet med lösningar på gemensamma teknikproblem kan väsentligt minska belastningen för ditt IT-team. Du kan även utöka detta till en inbyggd kunskapsdatabas där dina användare enkelt kan söka och få hjälp genom beskrivande texter och bilder eller till och med videor. Det är både praktiskt och kostnadseffektivt att låta användare lösa sina egna enkla problem.


Vill du lära dig mer om att spara tid? Läs mer i Nexus guide: IT-säkerhet 2018.


2. Hålla fast vid gamla system

Att skjuta upp uppgraderingar eller hålla fast vid äldre system kan allvarligt dränera dina IT-resurser, vilket kostar både tid och pengar i förlorad produktivitet och extra underhåll. Som ett resultat av det kanske ditt team tvingas arbeta hårdare än någonsin bara för att hålla systemen uppe.

Tillit till äldre system kan också hindra dina ansträngningar att innovera eller möta företagets förändrade behov. Ärvd programvara och föråldrad hårdvara kan utgöra säkerhetsrisker, särskilt om de närmar sig slutet av supportperioden, den tidpunkt då säljaren kommer sluta att utveckla säkerheten för att hantera nya hot.

En analys av IBM:s projekt: BlueMix, som innehåller det mesta av IBMs programvara i molnet, visar att 80 procent av IT-utgifterna går åt till att hålla gamla system igång.

3. Försumma automatisering

Automatisering är nyckeln om du ska lyckas göra mer med färre resurser. Det kan ta tid och pengar att få en automatisering av IT-processerna på plats, men genom investeringen kan du bli av med många små rutinuppgifter och istället fokusera på större och viktigare områden.

Självklart är det ingen idé att automatisera dåliga processer. Se över dina automatiseringsinsatser som en del av en bredare strategi för att effektivisera IT-verksamheten och finn bättre sätt att använda dina IT-resurser mer effektivt.

4. Motsätta sig outsourcing

Du kommer alltid få kämpa med att göra mer med färre resurser om du ständigt återuppfinner hjulet eller investerar resurser i tjänster som hanteras bättre av externa leverantörer. Outsourcing kan verka som ett hot mot din domän, men strategiskt använt kan det befria dig från enklare arbetsuppgifter så att du kan fokusera på viktigare saker.

Att dra nytta av outsourcing och molnet kan också hjälpa dig att omallokera din IT-budget och omvandla dåliga investeringar till mer hanterbara driftskostnader.

5. Stå emot förändring

Även om det finns mycket bra med gamla IT-principer är det viktigt att följa med i utvecklingen. Cloud computing, virtualisering, containerisering, maskininlärning och artificiell intelligens har verkligen blivit modeord, men det betyder inte att de är utan förtjänst. Att stå emot ny teknik och nya metoder kan göra att din verksamhet hamnar på efterkälken, medan äldre system och processer vartefter konsumerar mer av din tid och IT-budget.

Vill du lära dig mer om att spara tid? Läs mer i Nexus guide: IT-säkerhet 2018.

Guide: Ladda ner vår lathund med de viktigaste säkerhetsåtgärderna