Stort behov av säker identifiering

Medarbetare som arbetar inom kommuner, myndigheter och regioner behöver kunna identifiera sig på ett säkert sätt för att få tillgång till olika betrodda digitala tjänster.

För oss på Nexus är ett eID för medarbetare en säker ID-handling som du får av din arbetsgivare och som du använder för att identifiera dig i tjänsten, internt och mot andra verksamheter och tjänster i samhället. Det är en kombination av vem du är som person och information (attribut) och som beskriver din tjänst och din roll. Ett TjänsteID ges ut av din arbetsgivare och återlämnas när du avslutar din anställning.

 

 

 

Ett nationellt eID för medarbetare?

Just nu pågår en utredning, på uppdrag av Regeringen, som ska sätta kravnivån för ett nationellt eID i tjänsten. Vi på Nexus har många kunder inom offentlig förvaltning som använder våra tjänster och produkter för att ställa ut och hantera olika former av identiteter till sina anställda. Vi förstår behoven och utmaningarna. Vi tycker givetvis att det är bra om vi får till en väl fungerade nationell lösning och Regeringen har redan visat vad man vill ha, läs mer här.

Redan nu finns en första rapport att ta del av, publicerad den 26 juni. Ladda ned ”eID för medarbetare” här.

Rapporten föreslår en lösning som bygger på existerande komponenter (DIGG, Kvalitetsmärkning (LoA3), Sweden Connect etc.) som gör lösningen flexibel och enkel att införa.

Förslaget omnämner bland annat följande punkter som viktiga.

 • Säker och enkel identifiering av den anställde
 • Ingen kostnad per användning (inloggning)
 • TjänsteID är giltigt över organisationsgränser – dvs. mellan organisationer
 • Kvalitetsmärkning (LoA3) är ett krav
 • Identiteten kompletteras med information om den anställde i tjänsten (attribut)
 • Den gemensamma infrastrukturen koordineras via Sweden Connect

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om vad ni 
 kan göra redan idag!

kontakta oss 

 

 

Ett eID som används i tjänsten kan ha många funktioner:

 • Ge säker behörighet till system, webbportaler och övriga digitala källor via en säker inloggning
 • Ge fysisk behörighet att komma in i byggnader, follow-me-print funktioner, access till låsta saker som nyckelskåp och bilar m.m.
 • Att visa vem den anställde är med foto, namn, organisation/tjänstställe

Det måste fungera och visas på olika sätt, oavsett vilken tekniska plattform och miljö användaren arbetar i:

 • Ett plastkort med foto, digitalt ID och RFID-teknologi för passersystem till byggnader.
 • Virtuella smarta kort för telefoner, surfplattor och bärbara datorer
 • Andra bärare: Yubikey m.fl. lösningar

I väntan på att ett nationellt regelverk som definierar ett eID för medarbetare inom offentlig och privat sektor är på plats fortsätter vi på Nexus att jobba nära och praktiskt med våra offentliga kunder. Mycket handlar om att erbjuda lösningar som de anställda verkligen vill använda samtidigt som de säkerställer att alla processer och rutiner håller en hög och jämn säkerhetsnivå för digitalt informationsutbyte. Det är viktigt det inte blir för krångligt eller tar för lång tid för användaren. Vi ser också att det är viktigt att organisationer ska kunna prioritera vilka delar som är viktigast att börja med och flexibelt välja lösning efter behov.

Varför ska ett eID för medarbetare användas?

När Sverige får ett regelverk för nationellt TjänsteID på plats kan en anställd logga in säkert och på ett betrott sätt få access till flera olika myndigheters system som ex Boverket, Försäkringskassan och Skatteverket. Ett TjänsteID höjer säkerheten markant eftersom användandet av lösenord försvinner, kontroller av behörigheter och identiteter säkerställs och automatiseras i systemet.

Redan idag kan organisationen säkerställa att alla TjänsteID inom ex en kommun har samma säkerhetsnivå och att man har rätt processer i plats för utfärdandet. Viktigt också är att den anställde har en fysisk id-handling med visuell informationen som ex namn, foto, tjänsteställe och att detta visas på samma sätt oavsett roll. För medborgare och brukare av olika tjänster är det en trygghet att kunna se personen har en säker ID-handling och fotot ger ytterligare en möjlighet att kontrollara att personen är den hen utger sig för att vara.

Förutom att höja säkerheten för organisationen, för användaren och för brukaren ska ett elektroniskt ID även effektivisera administrativa processer och rutiner och minimera risken att personer har behörigheter som de inte ska ha, att gamla rättigheter finns kvar i system efter det att personen slutat eller bytt roll. Det måste vara smidigt för användaren att utfärda och använda sitt eID.

 

 

 

 

Kontakt

Kontakta gärna oss på Nexus för mer information. Vi har lösningar för eID för medarbetare!

kontakta oss